'Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om of je beter bent dan gisteren'

Werkwijze

De behandeling vindt (in samenspraak met de basisschool) eventueel plaats op de school van het kind onder of na schooltijd of bij het kind thuis. Hierdoor is het kind altijd in een vertrouwde omgeving. Naast de doelen op het leergebied zal iedere bijles er ook op gericht zijn dat het kind plezier en zelfvertrouwen ervaart en ontwikkelt. 

1. Kennismakingsgesprek

In dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Ik kom graag bij u thuis of op de school van uw kind langs om een vrijblijvend gesprek te voeren waarin wij elkaar leren kennen en de mogelijkheden van Onderwijs sterk! kunnen bespreken. Wanneer er een goed gevoel is en ouders en kind graag een behandeling willen starten, plannen we een intakegesprek.

2. Intakegesprek

Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag van het kind en ouders. Ouders wil ik vragen recente schooluitslagen van o.a. de LVS toetsen mee te nemen naar dit gesprek (deze zijn op te vragen bij de eigen leerkracht). Naar aanleiding van dit gesprek, en eventueel een didactisch onderzoek, stel ik een behandelplan op. In dit behandelplan worden de doelen opgenomen waar we tijdens de bijlessen aan zullen gaan werken.

3. Bijlessen

Tijdens de lessen werken we aan de gestelde doelen in het behandelplan. Na afloop van iedere les krijgt u als ouder(s) via de mail een kort verslag gedeeld

4. Evaluatiegesprek

Tijdens het evaluatiegesprek bespreken we met elkaar of de gestelde doelen zijn behaald. Daarnaast kijken we hoe nu verder; komt er een vervolgbehandeling of is het kind sterk genoeg om zonder extra hulp verder te gaan.

Na dit evaluatiegesprek wordt het behandelplan afgerond en ontvangt u het volledige plan.