Alle bijlessen vinden plaats op een, voor het kind, veilige en vertrouwde plaats!

Bijles in rekenen & taal en (huiswerk) begeleiding

Bijles rekenen

Rekenen is te vergelijken met het bouwen van een muurtje. Iedere vaardigheid die je leert is een steen. De stenen moeten stevig naast elkaar worden gelegd, op de juiste manier worden gestapeld en goed met cement worden gevoegd om te zorgen dat het een stevige en robuuste muur wordt die blijft staan en waarop verder gebouwd kan worden. Wanneer dit niet gebeurd of wanneer er een steen mist, zal het muurtje wankel worden en kan het uiteindelijk instorten. Graag ga ik met uw kind opzoek naar ‘de steen’ die mist. Op welk moment is het fout gegaan en wat heeft het kind nodig om ervoor te zorgen dat de basis weer stevig wordt neergezet en er uiteindelijk verder gebouwd kan worden aan een stevige muur.

Bijles taal

Ons hele leven is taal. Taal is zeer omvangrijk, komt overal terug en is de basis van alles. Wanneer een kind problemen ervaart op taalgebied kan dit zijn op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling of woordenschat. Al deze problemen zijn behandelbaar. Voor ieder kind wordt een maatwerk behandelplan opgesteld.

(huiswerk) Begeleiding

Heeft uw kind moeite met het plannen van zijn of haar huiswerk? Weet uw kind niet goed hoe hij of zij moet leren? Dan geef ik graag de begeleiding die nodig is om het kind deze vaardigheden te leren. Naast het leren plannen en het leren ‘leren’ zal tijdens deze momenten ook daadwerkelijk aan het huiswerk gewerkt worden.